Be The Light with Ajeet Kaur

 

Ong Namo Guru Dev Namo
I bow to the vibration of the infinite, I bow to the teacher with all

Naam niranja neer naraa-in, Rasnaa simrat paap bilaa-in

Naaraa-in sabh maahi nivaas, Naaraa-in ghat ghat pargaas

Naaraa-in kahtay narak na jaahi, Naaraa-in sayv sagal fal paahi

Naaraa-in man maahi adhaar, Naaraa-in bohith sansaar

Naaraa-in kahat jam bhaag palaa-in, Naaraa-in dant bhaanay daa-in

Naaraa-in sad bakhashind, Naaraa-in keenay sookh anand

Naaraa-in Pragat keeno partaap, Naaraa-in sant ko maa-ee baap

Naaraa-in saadhsang naraa-in, Baar naraa-in gaa-in

Basat agochar gur mil lahee, Naaraa-in ot naanak das gahee

 

 

 

 

Originally posted 2016-05-29 17:08:34.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *